Wydawca treści Wydawca treści

Samodzielna aktualizacja bazy "Czas w Las"

Dla pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych:

Szczegółowy zakres możliwej aktualizacji zawiera pismo z DGLP do RDLP z dnia 01.09.2021.

Każdy administrator portalu z danego nadleśnictwa ma dostęp do bazy w zakresie obiektów danego nadleśnictwa.

Edycja danych możliwa jest w dowolnym momencie w zakresie:

- danych do kontaktu (adres, tel., www, e-mail),

- statusu obiektu (widoczny/ukryty),

- opisu obiektu,

- panelu zarządzania fotografiami (dodawanie/usuwania/zmiana opisu).

Nie ma możliwości edycji tych danych, które są jednocześnie w Banku Danych o Lasach, w celu zachowania spójności obu baz (np. nie ma możliwości zmiany nazwy obiektu, parametrów typu liczba pokoi czy długość ścieżki, lokalizacji na mapie czy też dodania nowego obiektu). Aktualizacja tych danych przeprowadzana jest w ramach aktualizacji inwentaryzacji ogłaszanej przez DGLP.

W razie pytań/problemów dot. zarządzania danymi w bazie portalu „Czas w Las” prosimy o e-mail na adres: miloslawa.hyzy@bedon.lasy.gov.pl