Wydawca treści Wydawca treści

Katalog urządzeń DTW 3.0

Zapraszamy do pobrania i obejrzenia katalogu nowych urządzeń DTW 3.0 – to najszybszy i najwygodniejszy sposób zapoznania się z nowym wzorem.


Zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi informacjami nt. nowych urządzeń AUL:

• Dokumentacja techniczno - wykonawcza urządzeń DTW 3.0
• Prezentacja nt. urządzeń DTW 3.0

oraz pozostałymi materiałami przeznaczonych dla j.o. LP, na które składają się:

• Listy kontrolne dla parkingów leśnych i miejsc postoju pojazdów
• Rozwiązania projektowe w zakresie nawierzchni na ciągach komunikacyjnych
• Wizualizacje – przykładowe aranżacje urządzeń DTW 3.0
• Szacunkowe koszty budowy, montażu i transportu DTW 3.0


Gotowe rozwiązania projektowe

ORWLP w Bedoniu wraz z ekspertami przygotował i udostępnia na wniosek j.o. LP (wniosek w załączeniu) materiały pomocne przy planowaniu, budowie oraz funkcjonowaniu parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów lub innych obiektów turystycznych PGL LP o podobnym charakterze.

Wszystkie te materiały przygotowane są w oparciu o dokumentację techniczno-wykonawczą (tzw. DTW 3.0.) nowych urządzeń turystycznego udostępniania lasu (altan, stołów, ławek, tablic itp.), zgodnie z pismem DGLP z dnia 27 lutego 2020 r.

Jednym z czterech rodzajów materiałów (całość dostępna w linkach poniżej) są gotowe rozwiązania projektowe w zakresie:
- gotowych projektów koncepcyjnych (zagospodarowanie terenu) miejsc postoju pojazdów/parkingów leśnych (3 wersje projektu koncepcyjnego),
- rozwiązań w zakresie nawierzchni na ciągach komunikacyjnych oraz nawierzchni pod urządzeniami DTW 3.0 (17 kart technicznych: 6 wariantów nawierzchni dla ciągów pieszych + 1 karta z detalem konstrukcyjnym, 4 warianty nawierzchni dla miejsc postojowych, 2 warianty dla leśnej drogi dojazdowej, 4 warianty posadowienia urządzeń DTW 3.0).

Zapraszamy do ich pobrania. Aby otrzymać ten materiał prosimy o wysłanie wiadomości e-mail [link do treści maila] na adres mailowy przemyslaw.kawa@bedon.lasy.gov.pl w dowolnym dla Państwa terminie.
W terminie do 3 dni roboczych od otrzymania ww. e-maila, ORWLP w Bedoniu prześle nieodpłatne wybrane materiały na adres mailowy osoby podanej do kontaktu.

Osobą prowadzącą temat w ORWLP w Bedoniu jest Przemysław Kawa, tel. 42 677 25 14, tel. kom. 695 359 256, e-mail: przemyslaw.kawa@bedon.lasy.gov.pl.

Zapraszamy również do zapoznania się z:
- ogólnymi informacjami nt. urządzeń DTW 3.0:
 
• Katalog urządzeń DTW 3.0
• Prezentacja nt. urządzeń DTW 3.0

- pozostałymi materiałami przeznaczonych dla j.o. LP, na które składają się:

• Wizualizacje – przykładowe aranżacje urządzeń DTW 3.0.
• Listy kontrolne dla parkingów leśnych i miejsc postoju pojazdów
• Szacunkowe koszty budowy, montażu i transportu DTW 3.0

 


Prezentacja nt. urządzeń DTW 3.0

Zapraszamy do pobrania i obejrzenia krótkiej prezentacji pokazującej proces opracowania i konsultacji nowych urządzeń zbudowanych na podstawie nowej dokumentacji techniczno-wykonawczej (tzw. DTW 3.0).

Zapraszamy do pobrania i obejrzenia krótkiej prezentacji pokazującej proces opracowania i konsultacji nowych urządzeń zbudowanych na podstawie nowej dokumentacji techniczno-wykonawczej (tzw. DTW 3.0). To najszybszy i najwygodniejszy sposób poznania najważniejszych działań j.o. LP i podmiotów zewnętrznych, które złożyły się na opracowanie nowego wzoru. Link do prezentacji na dole strony.

Zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi informacjami nt. nowych urządzeń AUL:

• Katalog urządzeń DTW 3.0
• Prezentacja nt. urządzeń DTW 3.0

oraz pozostałymi materiałami przeznaczonych dla j.o. LP, na które składają się:

• Listy kontrolne dla parkingów leśnych i miejsc postoju pojazdów
• Rozwiązania projektowe w zakresie nawierzchni na ciągach komunikacyjnych
• Szacunkowe koszty budowy, montażu i transportu DTW 3.0.


Dokumentacja techniczno-wykonawcza urządzeń DTW 3.0

Zgodnie z pismem DGLP Zn. spr.: ZE.715.3.2.2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie udostępnienia dokumentacji techniczno-wykonawczej (DTW 3.0) urządzeń turystycznego udostępniania lasu zamieszczamy poniżej dla j.o. LP wzór wniosku o udostępnienie DTW 3.0.

Po pobraniu i wypełnieniu wniosku, prosimy o jego odesłanie drogą elektroniczną na adres mailowy przemyslaw.kawa@bedon.lasy.gov.pl w postaci podpisanego skanu.

W terminie do 3 dni roboczych od otrzymania ww. e-maila, ORWLP w Bedoniu prześle na adres mailowy osoby podanej do kontaktu link do pobrania dokumentacji DTW 3.0.

Osobą prowadzącą temat w ORWLP w Bedoniu jest Przemysław Kawa, tel. 42 677 25 14, tel. kom. 695 359 256, e-mail: przemyslaw.kawa@bedon.lasy.gov.pl.

Zapraszamy do zapoznania się z:
ogólnymi informacjami nt. nowych urządzeń AUL:

• Katalog urządzeń DTW 3.0
• Prezentacja nt. urządzeń DTW 3.0

oraz pozostałymi materiałami przeznaczonych dla j.o. LP, na które składają się:

• Listy kontrolne dla parkingów leśnych i miejsc postoju pojazdów
• Rozwiązania projektowe w zakresie nawierzchni na ciągach komunikacyjnych
• Szacunkowe koszty budowy, montażu i transportu DTW 3.0


Wizualizacje

ORWLP w Bedoniu wraz z ekspertami przygotował i udostępnia na wniosek j.o. LP (wniosek w załączeniu) materiały pomocne przy planowaniu, budowie oraz funkcjonowaniu parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów lub innych obiektów turystycznych PGL LP o podobnym charakterze.

Wszystkie te materiały przygotowane są w oparciu o dokumentację techniczno-wykonawczą (tzw. DTW 3.0.) nowych urządzeń turystycznego udostępniania lasu (altan, stołów, ławek, tablic itp.), zgodnie z pismem DGLP z dnia 27 lutego 2020 r. [Pismo DGLP i udostępnianie DTW 3.0].

Jednym z czterech rodzajów materiałów są wizualizacje. Zapraszamy do ich pobrania. To przykładowe aranżacje urządzeń DTW 3.0.

Aby otrzymać ten materiał prosimy o wysłanie wiadomości e-mail [tu link do treści] na adres mailowy przemyslaw.kawa@bedon.lasy.gov.pl w dowolnym dla Państwa terminie.
W terminie do 3 dni roboczych od otrzymania ww. e-maila, ORWLP w Bedoniu prześle wybrane materiały na adres mailowy osoby podanej do kontaktu.
Osobą prowadzącą temat w ORWLP w Bedoniu jest Przemysław Kawa, tel. 42 677 25 14, tel. kom. 695 359 256, e-mail: przemyslaw.kawa@bedon.lasy.gov.pl

Zapraszamy również do zapoznania się z:
- ogólnymi informacjami nt. urządzeń DTW 3.0:

• Katalog urządzeń DTW 3.0
• Prezentacja nt. urządzeń DTW 3.0

- pozostałymi materiałami przeznaczonych dla j.o. LP, na które składają się:

• Listy kontrolne dla parkingów leśnych i miejsc postoju pojazdów
• Rozwiązania projektowe w zakresie nawierzchni na ciągach komunikacyjnych
• Szacunkowe koszty budowy, montażu i transportu DTW 3.0


Listy kontrolne

ORWLP w Bedoniu wraz z ekspertami przygotował i udostępnia na wniosek j.o.LP (wniosek w załączeniu) materiały pomocne przy planowaniu, budowie oraz funkcjonowaniu parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów lub innych obiektów turystycznych PGL LP o podobnym charakterze.

Wszystkie te materiały przygotowane są w oparciu o dokumentację techniczno-wykonawczą (tzw. DTW 3.0.) nowych urządzeń turystycznego udostępniania lasu (altan, stołów, ławek, tablic itp.), zgodnie z pismem DGLP z dnia 27 lutego 2020 r. [Pismo DGLP i udostępnianie DTW 3.0].

Jednym z czterech rodzajów materiałów są listy kontrolne. Zapraszamy do ich pobrania. To listy pomocne dla j.o.LP, które planują, budują różne obiekty turystyczne na terenach PGL LP:

• Lista kontrolna nr 1 - Posadowienie i Funkcjonowanie PL MPP – jest to podstawowa lista kontrolna zawierająca pytania, które określają czy na obiekcie są wprowadzone rozwiązania, które pozwalają na optymalne jego funkcjonowanie. Docelowo tę listę będzie wypełniała osoba z danej j.o.LP, która chce sprawdzić konkretny obiekt.

• Lista kontrolna nr 2 - Dostępność obiektu dla osób z niepełnosprawnościami – jest to podstawowa lista kontrolna zawierająca pytania, które pozwalają określić czy dany obiekt jest optymalnie dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Docelowo tę listę będzie wypełniała osoba z danej j.o.LP, która chce sprawdzić konkretny obiekt w zakresie jego dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami.

• Szczegółowa lista kontrolna nr 1.1 – pomysł na PL/MPP. Jest to szczegółowa lista kontrolna zawierająca zagadnienia wraz z zaleceniami oraz podstawą prawną/uzasadnieniami w zakresie pytań z podstawowych list kontrolnych.

• Szczegółową listę kontrolną nr 1.2 – koncepcja PL/MPP. Jest to szczegółowa lista kontrolna zawierająca zagadnienia wraz z zaleceniami oraz podstawą prawną/uzasadnieniami w zakresie pytań z podstawowych list kontrolnych

• Szczegółową listę kontrolną nr 2 Jest to szczegółowa lista kontrolna zawierająca zagadnienia wraz z zaleceniami oraz podstawą prawną/uzasadnieniami w zakresie pytań z podstawowej listy kontrolnej nr 2.

Aby otrzymać ten materiał prosimy o wysłanie wiadomości e-mail [tu link do treści] na adres mailowy przemyslaw.kawa@bedon.lasy.gov.pl w dowolnym dla Państwa terminie.
W terminie do 3 dni roboczych od otrzymania ww. e-maila, ORWLP w Bedoniu prześle wybrane materiały na adres mailowy osoby podanej do kontaktu.
Osobą prowadzącą temat w ORWLP w Bedoniu jest Przemysław Kawa, tel. 42 677 25 14, tel. kom. 695 359 256, e-mail: przemyslaw.kawa@bedon.lasy.gov.pl

Zapraszamy również do zapoznania się z:
- ogólnymi informacjami nt. urządzeń DTW 3.0:


• Katalog urządzeń DTW 3.0
• Prezentacja nt. urządzeń DTW 3.0

- pozostałymi materiałami przeznaczonych dla j.o. LP, na które składają się:

• Wizualizacje – przykładowe aranżacje urządzeń DTW 3.0
• Rozwiązania projektowe w zakresie nawierzchni na ciągach komunikacyjnych
• Szacunkowe koszty budowy, montażu i transportu DTW 3.0


Szacunkowe koszty

ORWLP w Bedoniu wraz z ekspertami przygotował i udostępnia na wniosek j.o.LP (wniosek w załączeniu) materiały pomocne przy planowaniu, budowie oraz funkcjonowaniu parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów lub innych obiektów turystycznych PGL LP o podobnym charakterze.

ORWLP w Bedoniu wraz z ekspertami przygotował i udostępnia na wniosek j.o.LP (wniosek w załączeniu) materiały pomocne przy planowaniu, budowie oraz funkcjonowaniu parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów lub innych obiektów turystycznych PGL LP o podobnym charakterze.

Wszystkie te materiały przygotowane są w oparciu o dokumentację techniczno-wykonawczą (tzw. DTW 3.0.) nowych urządzeń turystycznego udostępniania lasu (altan, stołów, ławek, tablic itp.), zgodnie z pismem DGLP z dnia 27 lutego 2020 r. [Pismo DGLP i udostępnianie DTW 3.0].

Jednym z czterech rodzajów materiałów są szacunkowe koszty budowy, montażu i transportu DTW 3.0. Zapraszamy do ich pobrania.
Aby otrzymać ten materiał prosimy o wysłanie wiadomości e-mail [tu link do treści] na adres mailowy przemyslaw.kawa@bedon.lasy.gov.pl w dowolnym dla Państwa terminie.
W terminie do 3 dni roboczych od otrzymania ww. e-maila, ORWLP w Bedoniu prześle wybrane materiały na adres mailowy osoby podanej do kontaktu.

Osobą prowadzącą temat w ORWLP w Bedoniu jest Przemysław Kawa, tel. 42 677 25 14, tel. kom. 695 359 256, e-mail: przemyslaw.kawa@bedon.lasy.gov.pl.

Zapraszamy również do zapoznania się z:
- ogólnymi informacjami nt. urządzeń DTW 3.0:
• Katalog urządzeń DTW 3.0
• Prezentacja nt. urządzeń DTW 3.0

- pozostałymi materiałami przeznaczonych dla j.o. LP, na które składają się:

• Wizualizacje – przykładowe aranżacje urządzeń DTW 3.0.
• Rozwiązania projektowe w zakresie nawierzchni na ciągach komunikacyjnych
• Listy kontrolne dla parkingów leśnych i miejsc postoju pojazdów