Wydawca treści Wydawca treści

Katalog urządzeń DTW 3.0

Zapraszamy do pobrania i obejrzenia katalogu nowych urządzeń DTW 3.0 – to najszybszy i najwygodniejszy sposób zapoznania się z nowym wzorem.


Zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi informacjami nt. nowych urządzeń AUL:

• Dokumentacja techniczno - wykonawcza urządzeń DTW 3.0
• Prezentacja nt. urządzeń DTW 3.0

oraz pozostałymi materiałami przeznaczonych dla j.o. LP, na które składają się:

• Listy kontrolne dla parkingów leśnych i miejsc postoju pojazdów
• Rozwiązania projektowe w zakresie nawierzchni na ciągach komunikacyjnych
• Wizualizacje – przykładowe aranżacje urządzeń DTW 3.0
• Szacunkowe koszty budowy, montażu i transportu DTW 3.0