Wydawca treści Wydawca treści

Analiza aparatu asymilacyjnego

Analiza aparatu asymilacyjnego jest najdokładniejszą metodą kontroli właściwego nawożenia. Zawartość składników pokarmowych w materiale roślinnym pozwoli wnioskować między innymi o zasobności gleby w makro i mikroelementy oraz o zdolności systemu korzeniowego do pobierania z gleby i transportu do części naziemnej tych substancji.

Niedobór składników pokarmowych występuje najczęściej w okresie intensywnego wzrostu oraz w sytuacji porażenia rośliny przez patogeny. Diagnostyka nawozowa pozwala uniknąć nawożenia składnikami występującymi na poziomie optymalnym, a dostarczenie tylko tych deficytowych, w odpowiedniej dawce i formie.

Nawożenie dolistne oparte na analizie chemicznej gleby, igieł, liści oraz morfologicznej ocenie wzrostu siewek, powinno być stosowane w niewielkich dawkach powtarzanych kilkakrotnie co 7-10 dni („Poradnik hodowcy lasu", E. Murat, 2005 r.).

Opracowanie analizy aparatu asymilacyjnego obejmuje:

  • pobranie próbek materiału roślinnego przez pracowników SON lub przez zleceniodawcę zgodnie z przyjętą metodyką opisaną w zakładce „Pobieranie próbek",
  • przeprowadzenie analizy laboratoryjnej w celu określenia zawartości azotu, magnezu, potasu, fosforu oraz mikroelementów,
  • interpretacja wyników badań oraz porównanie ich z wynikami ekspertyzy glebowo-nawożeniowej,
  • przekazanie analizy do nadleśnictwa.Do przesłanych próbek prosimy o dołączenie zlecenia na wykonanie ekspertyzy.

Do przesłanych próbek prosimy o dołączenie zlecenia na wykonanie ekspertyzy.

Szczegółowych informacji udzielimy:
tel. 42 677 25 41 i 42 677 25 42 lub tel. kom. 695 359 251
e-mail: elzbieta.pielesiak@bedon.lasy.gov.pl
 

Instrukcja pobierania próbek materiału roślinnego

Przesyłanie próbek materiału roślinnego

Zlecenie wykonania chemicznej analizy aparatu asymilacyjnego