Wydawca treści Wydawca treści

Analiza chemiczna wody

Racjonalnie stosowane zabiegi nawadniające na szkółkach leśnych umożliwiają utrzymanie w glebie optymalnych warunków wilgotnościowych, co przekłada się  na ilość i jakość materiału sadzeniowego. Gospodarstwo szkółkarskie powinno posiadać własne źródło wody, co umożliwi odpowiednią kontrole jej jakości.

Analiza chemiczna wody używanej na szkółce do nawadniania powinna być przeprowadzona przed rozpoczęciem uprawy i co najmniej jeden raz w czasie jej trwania. W zależności od źródła wody i tym samym stopnia zmienności składu chemicznego w ciągu roku, badania należy przeprowadzać odpowiednio częściej ("Jakość wody w produkcji szkółkarskiej" P. Chohura, dwumiesięcznik „Szkółkarstwo" 2012).

Opracowanie analizy chemicznej wody obejmuje:

  • pobranie próbek wody przez pracowników SON lub przez zleceniodawcę zgodnie z instrukcją,
  • przeprowadzenie analizy laboratoryjnej w celu określenia przewodności właściwej (zasolenia), twardości ogólnej, pH, zawartości Mg, Ca, Fe, Mn,
  • zestawienie i interpretacja wyników badań,
  • przekazanie analizy do nadleśnictwa.

 
Szczegółowych informacji udzielimy:
tel. 42 677 25 41 i 42 677 25 42 lub tel. kom. 695 359 251
e-mail: elzbieta.pielesiak@bedon.lasy.gov.pl

 

Instrukcja pobierania oraz przesyłania próbek wody

Zlecenie wykonania analizy chemicznej wody