Wydawca treści Wydawca treści

Analiza chemiczna wody

Racjonalnie stosowane zabiegi nawadniające na szkółkach leśnych umożliwiają utrzymanie w glebie optymalnych warunków wilgotnościowych, co przekłada się  na ilość i jakość materiału sadzeniowego. Gospodarstwo szkółkarskie powinno posiadać własne źródło wody, co umożliwi odpowiednią kontrole jej jakości.

Analiza chemiczna wody używanej na szkółce do nawadniania powinna być przeprowadzona przed rozpoczęciem uprawy i co najmniej jeden raz w czasie jej trwania. W zależności od źródła wody i tym samym stopnia zmienności składu chemicznego w ciągu roku, badania należy przeprowadzać odpowiednio częściej ("Jakość wody w produkcji szkółkarskiej" P. Chohura, dwumiesięcznik „Szkółkarstwo" 2012).

Próbkę do badań należy pobrać bezpośrednio z ujęcia lub zbiornika wodnego do czystej butelki o pojemności 1 litra. Butelkę należy zapełnić całkowicie (pod korek) i jak najszybciej wysłać do SON (dopuszczalne jest przechowanie w lodówce przez okres do 1 doby).

Opracowanie analizy chemicznej wody obejmuje:

  • pobranie próbek wody przez pracowników SON lub przez zleceniodawcę zgodnie z powyższym opisem,
  • przeprowadzenie analizy laboratoryjnej w celu określenia przewodności właściwej (zasolenia), twardości ogólnej, pH, zawartości Mg, Ca, Fe, Mn,
  • zestawienie i interpretacja wyników badań,
  • przekazanie analizy do nadleśnictwa.
     

Szczegółowych informacji udzielimy:
tel. 42 677 25 41 i 42 677 25 42 lub tel. kom. 695 359 251
e-mail: e.pielesiak@bedon.lasy.gov.pl