Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Siedziba Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu
Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu
42 677 25 00
42 677 25 02

Nowy Bedoń,
ul. Sienkiewicza 19
95-020 Andrespol

KONTO BANKOWE BOŚ:
23 1540 1245 2001 4800 1951 0002

NIP 728-000-86-66

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: pgl_lp_1826/SkrytkaESP

Dyrektor
Stanisław Muszyński
42 677 25 00
Zastępca Dyrektora
Zbigniew Natkański
42 677 25 18
Telefon kontaktowy do zamówień z Zakładu Poligrafii
42 677 25 (21 - 26)

Pion Dyrektora

Monika Kozak
Główny Księgowy
Tel.: 42 677 25 08
Dział Finansowo-Księgowy
Katarzyna Naporska
Tel.: 42 677 25 06
Elżbieta Kwiecień
Tel.: 42 677 25 06
Katarzyna Pacan
Tel.: 42 677 25 06
Pion Ekonomiczno-Administracyjny
Kierownik-Agnieszka Szumińska
Tel.: 42 677 25 44; +48 665 601 626
Stanowisko ds. Planowania i Kontroli
Agnieszka Szumińska
Tel.: 42 677 25 44; +48 665 601 626
Stanowisko ds. Zamówień Publicznych
Piotr Adamski
Tel.: 42 677 25 01; +48 665 601 619
Administracja
Kamila Piątkowska
Tel.: 42 677 25 04; +48 665 601 633
Sekretariat-Kancelaria-Archiwum zakładowe
Katarzyna Donder
Tel.: 42 677 25 01; +48 603 600 091
Stanowisko ds. informatycznych
Łukasz Seweryński
Tel.: 42 677 25 54; +48 695 359 254
Stanowisko ds. Kadr
Edyta Jagiełło-Sitkiewicz
Tel.: 42 677 25 04
Stanowisko ds. BHP i P.POŻ
Elżbieta Pielesiak
Tel.: 42 677 25 41; +48 695 359 251
Zespół ds. Szkoleń i Turystyki
Kierownik-Miłosława Hyży
Tel.: 42 677 25 31; +48 603 135 111
Przemysław Kawa
Tel.: 42 677 25 14; +48 695 359 256
Sebastian Baryła
Tel.: 42 677 25 32; +48 601 440 013
Tomasz Biały
Tel.: 42 677 25 33; +48 607 377 119
Magdalena Choińska
Tel.: 42 677 25 47; + 48 665 600 691
Joanna Stasiak
Tel.: 42 677 25 34; +48 695 359 257
Katarzyna Wdowiak-Woźny
Tel.: 42 677 25 33; +48 601 844 593
Wioletta Kacprzyk
Tel.: 42 677 25 38; +48 609 099 776

Pion Zastępcy Dyrektora

Biuro Ekspertyz i Techniki Leśnej
Kierownik-Rafał Selwakowski
Tel.: 42 677 25 51; +48 607 389 995
Anna Dałkowska
Tel.: 42 677 25 62; +48 693 335 303
Jakub Sarzyński
Tel.: 42 677 25 52; +48 601 846 348
Henryk Nowiński
Tel.: 42 677 25 52; +48 603 135 110
Wojciech Sarzyński
Tel.: 42 677 25 53; +48 693 440 934
Urszula Ploska
Tel.: 42 677 25 62; +48 603 524 400
Bernard Deus
Tel.: +48 603 105 971
Zakład Poligrafii
Kierownik - Sławomir Zielkowski
Tel.: 42 677 25 26; + 48 601 826 612
Marcin Pramka
Tel.: 42 677 25 25
Leśne Studio Filmowe
Kierownik - Michał Ogrodowczyk
Tel.: 42 677 25 11; + 48 693 440 922
Stacja Oceny Nasion
Kierownik - Elżbieta Pielesiak
Tel.: 42 677 25 41; +48 695 359 251
Karolina Makowska-Kasiewicz
Tel.: 42 677 25 42; +48 603 430 620
Joanna Baczyńska
Tel.: 42 677 25 42; +48 695 359 255

Inspektor Ochrony Danych

Edyta Jagiełło-Sitkiewicz
Tel.: 42 677 25 04