Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Siedziba Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu
Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu
42 677 25 00
42 677 25 02

Nowy Bedoń,
ul. Sienkiewicza 19
95-020 Andrespol

KONTO BANKOWE BOŚ:
23 1540 1245 2001 4800 1951 0002

NIP 728-000-86-66

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: pgl_lp_1826/SkrytkaESP

Dyrektor
Piotr Cieplucha
42 677 25 00; + 48 601 235 946
Zastępca Dyrektora
Miłosława Hyży
42 677 25 31; + 48 603 135 111
Główna Księgowa
Emilia Ogrodowczyk
42 677 25 18; + 48 603 096 208

Kancelaria - Sekretariat

Katarzyna Donder
Tel.: 42 677 25 01; + 48 603 600 091

Dział Kadr

Edyta Jagiełło-Sitkiewicz
Kierownik
Tel.: 42 677 25 04; +48 695 359 252

Biuro Ekspertyz i Techniki Leśnej

Rafał Selwakowski
Kierownik
Tel.: 42 677 25 51; + 48 607 389 995
Jakub Sarzyński
Tel.: 42 677 25 52; + 48 601 846 348
Henryk Nowiński
Tel.: 42 677 25 52; + 48 603 135 110
Wojciech Sarzyński
Tel.: 42 677 25 53; + 48 693 440 934
Anna Dałkowska
Tel.: 42 677 25 62
Urszula Ploska
Tel.: 42 677 25 27; + 48 603 524 400

Zakład Poligrafii

Sławomir Zielkowski
Kierownik
Tel.: 42 677 25 26; + 48 601 826 612
Marcin Pramka
Obsługa klienta
Tel.: 42 677 25 25
Anna Gulej
Obsługa klienta
Tel.: 42 677 25 22
Maciej Kwilman
Produkcja
Andrzej Kępka
Produkcja
Tomasz Krawczyk
Grafik
Tel.: 42 677 25 21
Sylwia Jóźwik
Produkcja
Tel.: 42 677 25 24
Leonarda Fijałkowska
Obsługa klienta
Tel.: 42 677 25 24
Agnieszka Sławska
Produkcja

Leśne Studio Filmowe

Michał Ogrodowczyk
Kierownik
Tel.: 42 677 25 11; + 48 693 440 922
Sławomir Skupiński
Tel.: 42 677 25 13; + 48 601 619 231
Elżbieta Trzonek
Tel.: 42 677 25 13; + 48 695 359 259
Mariusz Turczyk
Tel.: + 48 601 887 273
Bartosz Klamra
Tel.: 42 677 25 13

Stacja Oceny Nasion

Elżbieta Pielesiak
Kierownik
Tel.: 42 677 25 41; + 48 695 359 251
Karolina Makowska-Kasiewicz
Tel.: 42 677 25 42; + 48 695 359 255
Małgorzata Turek
Tel.: 42 677 25 42; + 48 695 359 255
Joanna Baczyńska
Tel.: 42 677 25 42; + 48 695 359 255

Zespół Szkoleń i Turystyki

Miłosława Hyży
Zastępca Dyrektora
Tel.: 42 677 25 31; + 48 603 135 111
Przemysław Kawa
Tel.: 42 677 25 14; + 48 695 359 256
Tomasz Biały
Tel.: 42 677 25 33; + 48 607 377 119
Wioletta Kacprzyk
Tel.: 42 677 25 38; + 48 609 099 776
Sebastian Baryła
Tel.: 42 677 25 32; + 48 601 440 013
Katarzyna Wdowiak-Woźny
Tel.: 42 677 25 33; + 48 601 844 593
Magdalena Choińska
Tel.: 42 677 25 47; + 48 665 600 691
Joanna Stasiak
Tel.: 42 677 25 34; +48 695 359 257

Księgowość

Izabela Belka
p.o. Głównego Księgowego
Tel.: 42 677 25 06
Katarzyna Naporska
Tel.: 42 677 25 06
Janina Zuchmańska
Tel.: 42 677 25 06
Elżbieta Kwiecień
Tel.: 42 677 25 06

Administracja

Urszula Karmańska-Białowąs
Kierownik
Tel.: 42 677 25 15; + 48 693 441 174
Łukasz Seweryński
Starszy Specjalista - Administrator SILP
Tel.: 42 677 25 54; + 48 695 359 254
Kamila Piątkowska
Referent
Tel.: 42 677 25 66;
Anna Śniadek
Pracownik obsługi
Tel.: 42 677 25 16; + 48 601 163 437
Bożena Wypchło
Pracownik obsługi
Tel.: 42 677 25 16; + 48 601 163 437
Stanisław Kisiel
Pracownik gospodarczy
Tel.: 42 677 25 16; + 48 601 163 437

Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

Monika Krawczyk
Tel.: 42 677 25 45; + 48 607 114 268

Inspektor Ochrony Danych

Edyta Jagiełło-Sitkiewicz
Tel.: 42 677 25 00