Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Siedziba Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu
Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu
42 677 25 00
42 677 25 02

Nowy Bedoń,
ul. Sienkiewicza 19
95-020 Andrespol

KONTO BANKOWE BOŚ:
23 1540 1245 2001 4800 1951 0002

NIP 728-000-86-66

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: pgl_lp_1826/SkrytkaESP

p.o. Dyrektor
Zbigniew Natkański
42 677 25 00 ; + 48 665 600 252
Kierownik Pionu Ekonomiczno-Administracyjnego
Agnieszka Szumińska
42 677 25 44 ; + 48 665 601 626
Główny Księgowy
42 677 25 18;

Pion Dyrektora

Biuro Ekspertyz i Techniki Leśnej
Kierownik - Rafał Selwakowski
Tel.: 42 677 25 51; +48 607 389 995
Jakub Sarzyński
Tel.: 42 677 25 52; +48 601 846 348
Henryk Nowiński
Tel.: 42 677 25 52; +48 603 135 110
Anna Dałkowska
Tel.: 42 677 25 62; +48 693 335 303
Wojciech Sarzyński
Tel.: 42 677 25 53; +48 693 440 934
Urszula Ploska
Tel.: 42 677 25 62; +48 603 524 400
Bernard Deus
Tel.: +48 603 105 971
Zakład Poligrafii
Kierownik - Sławomir Zielkowski
Tel.: 42 677 25 26; + 48 601 826 612
Marcin Pramka
Tel.: 42 677 25 25
Leśne Studio Filmowe
Kierownik - Michał Ogrodowczyk
Tel.: 42 677 25 11; + 48 693 440 922
Stacja Oceny Nasion
Kierownik - Elżbieta Pielesiak
Tel.: 42 677 25 41; +48 695 359 251
Joanna Baczyńska
Tel.: 42 677 25 42; +48 695 359 255
Karolina Makowska-Kasiewicz
Tel.: 42 677 25 42
Zespół ds. Szkoleń i Turystyki
Kierownik - Miłosława Hyży
Tel.: 42 677 25 31; +48 603 135 111
Sebastian Baryła
Tel.: 42 677 25 32; +48 601 440 013
Tomasz Biały
Tel.: 42 677 25 33; +48 607 377 119
Magdalena Choińska
Tel.: 42 677 25 47; + 48 665 600 691
Wioletta Kacprzyk
Tel.: 42 677 25 38; +48 609 099 776
Przemysław Kawa
Tel.: 42 677 25 14; +48 695 359 256
Joanna Stasiak
Tel.: 42 677 25 34; +48 695 359 257
Katarzyna Wdowiak-Woźny
Tel.: 42 677 25 33; +48 601 844 593
Stanowisko ds. Kadr
Edyta Jagiełło-Sitkewicz
Tel.: 42 677 25 04; +48 695 359 252
Stanowisko ds. BHP i PPOŻ.
Elżbieta Pielesiak
Tel.: 42 677 25 41; +48 695 359 251

Pion Ekonomiczno-Administracyjny

Kierownik - Agnieszka Szumińska
Tel.: 42 677 25 44; +48 665 601 626
Stanowisko ds. Planowania i Kontroli
Tel.: 42 677 25 44; +48 665 601 626
Stanowisko ds. Zamówień Publicznych
Piotr Adamski
Tel.: 42 677 25 01; +48 665 601 619
Administracja
Kamila Piątkowska
Tel.: 42 677 25 04; +48 665 601 633
Katarzyna Donder/Sekretariat-Kancelaria-Archiwum zakładowe/
Tel.: 42 677 25 01; +48 603 600 091
Stanowisko ds. informatycznych
Łukasz Seweryński
Tel.: 42 677 25 54; +48 695 359 254

Pion Księgowo-Finansowy

Dział Finansowo-Księgowy
Katarzyna Naporska
Tel.: 42 677 25 06
Elżbieta Kwiecień
Tel.: 42 677 25 08
Katarzyna Pacan
Tel.: 42 677 25 06

Inspektor Ochrony Danych

Edyta Jagiełło-Sitkiewicz
Tel.: 42 677 25 00