Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Siedziba Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu
Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu
42 677 25 00
42 677 25 02

Nowy Bedoń,
ul. Sienkiewicza 19
95-020 Andrespol

KONTO BANKOWE BOŚ:
23 1540 1245 2001 4800 1951 0002

NIP 728-000-86-66

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: pgl_lp_1826/SkrytkaESP

Dyrektor
Piotr Adamski
42 677 25 00
Kierownik Pionu Ekonomiczno-Administracyjnego
Agnieszka Szumińska
42 677 25 44; + 48 665 601 626
Główny Księgowy
Monika Kozak
42 677 25 08; +48 603 096 208
Telefon kontaktowy do zamówień z Zakładu Poligrafii
42 677 25 (21 - 26)

Pion Ekonomiczno-Administracyjny

Agnieszka Szumińska
Kierownik
Tel.: 42 677 25 44; + 48 665 601 626
Agnieszka Szumińska
Stanowisko ds. Planowania i Kontroli
Tel.: 42 677 25 44; + 48 665 601 626
Aleksandra Wosztyl
Stanowisko ds. Zamówień Publicznych
Tel.: 42 677 25 01
Katarzyna Donder
Sekretariat/Kancelaria/Archiwum
Tel.: 42 677 25 01
Łukasz Seweryński
Stanowisko ds. IT
Tel.: 42 677 25 54; + 48 695 359 254

Biuro Ekspertyz i Techniki Leśnej

Rafał Selwakowski
Kierownik
Tel.: 42 677 25 51; +48 607 389 995
Anna Dałkowska
Tel.: 42 677 25 62; +48 693 335 303
Jakub Sarzyński
Tel.: 42 677 25 52; +48 601 846 348
Henryk Nowiński
Tel.: 42 677 25 52; +48 603 135 110
Wojciech Sarzyński
Tel.: 42 677 25 53; +48 693 440 934
Urszula Ploska
Tel.: 42 677 25 62; +48 603 524 400
Bernard Deus
Tel.: 48 603 105 971

Zakład Poligrafii

Sławomir Zielkowski
Kierownik
Tel.: 42 677 25 26; + 48 601 826 612
Marcin Pramka
Tel.: 42 677 25 25

Leśne Studio Filmowe

Michał Ogrodowczyk
Kierownik
Tel.: 42 677 25 11; + 48 693 440 922
Elzbieta Trzonek
Tel.: 42 677 25 13; +48 695 359 259

Stacja Oceny Nasion

Elżbieta Pielesiak
Kierownik
Tel.: 42 677 25 41; +48 695 359 251
Karolina Makowska-Kasiewicz
Tel.: 42 677 25 42; +48 603 430 620
Joanna Baczyńska
Tel.: 42 677 25 42; +48 695 359 255

Zespół ds. Szkoleń i Turystyki

Miłosława Hyży
Kierownik
Tel.: 42 677 25 31; +48 603 135 111
Przemysław Kawa
Tel.: 42 677 25 14; +48 695 359 256
Sebastian Baryła
Tel.: 42 677 25 32; +48 601 440 013
Joanna Stasiak
Tel.: 42 677 25 34; +48 695 359 257
Tomasz Biały
Tel.: 42 677 25 32; +48 607 377 119
Magdalena Choińska
Tel.: 42 677 25 47; +48 665 600 691
Katarzyna Wdowiak-Woźny
Tel.: 42 677 25 33; +48 601 844 593
Wioletta Kacprzyk
Tel.: 42 677 25 38; +48 601 844 593

Stanowisko ds. Kadr

Edyta Jagiełło-Sitkiewicz
Tel.: 42 677 25 04; +48 695 359 252

Stanowisko ds. BHP i PPOŻ.

Elżbieta Pielesiak
Tel.: 42 677 25 41; +48 695 359 251

Dział Finansowo-Księgowy

Monika Kozak
Główny Księgowy
Tel.: 42 677 25 08; +48 603 096 208
Katarzyna Naporska
Tel.: 42 677 25 06; 601 440 016
Elzbieta Kwiecień
Tel.: 42 677 25 06; 601 440 016
Katarzyna Pacan
Tel.: 42 677 25 06; 601 440 016

Inspektor Ochrony Danych

Edyta Jagiełło-Sitkewicz
Tel.: 42 677 25 04; +48 695 359 252