Wydawca treści Wydawca treści

Ocena nasion

Ocena nasion jest początkiem hodowli zdrowych, silnych sadzonek, z których wyrośnie nowy las. W gospodarstwie leśnym obowiązuje jednolity system pobierania i oceny nasion, a także zasada używania nasion tylko określonej jakości. Badania i obserwacje zmierzające do określenia jakości nasion wykonują specjaliści w odpowiednio do tego celu wyposażonych laboratoriach.

Terminowe i prawidłowe wykonanie oceny nasion to optymalizacja kosztów produkcji sadzonek poprzez:

 • dostarczenie informacji do podjęcia decyzji o zbiorze nasion, szyszek, owoców,
 • dokładne określenie wartości siewnej potrzebnej do obliczenia norm wysiewu,
 • ustalenie wartości handlowej nasion,
 • określenie jakości nasion przed rozpoczęciem przechowywania,
 • kontrole przebiegu przechowywania nasion (aby zapewnić jak najlepsze warunki podczas przechowywania oraz zminimalizować ewentualne straty po wysiewie na szkółce).

W SON w Bedoniu wykonywane są następujące badania dla nasion:

 •   czystość,
 •   waga 1000 szt.,
 •   wydajność z szyszek i owocni,
 •   wilgotność,
 •   żywotność określana metodami: kiełkowania, barwienia, krojenia,
 •   test określający wigor dla nasion buka,
 •   test określający stopień porażenia żołędzi przez Ciboria batschiana,
 •   próby stratyfikacyjne z krzywą kiełkowania.

Wykonujemy usługi kompleksowe, dające wyczerpującą informację o nasionach. Dostarczamy wszystkich niezbędnych informacji. Każda ocena nasion składa się z tych samych, kolejno po sobie wykonywanych kroków, które są ewidencjonowane, a dane przechowywane w bazie danych SON. Szanujemy czas naszych klientów. Dajemy gwarancje, że ocenę nasion wykonamy z wykorzystaniem najnowszej dostępnej wiedzy i technologii. 

 

Podstawy prawne oceny

Terminy przysyłania

Pobieranie próbek

Wielkość próbek

Sposób przysyłania