Wydawca treści Wydawca treści

Testy maszyn i urządzeń dla leśnictwa

Wykonujemy testy i oceniamy: maszyny, urządzenia i narzędzia leśne, siatki do grodzenia upraw leśnych, oleje do smarowania układów tnących pilarek, znaczniki do znakowania drzew i drewna w aerozolu, oznaczniki do cechowania drewna, osłonki do drzew, ubrania i buty dla pilarzy z wkładkami antyprzecięciowymi.

Zajmujemy się również wprowadzaniem nowoczesnych technik i technologi do leśnictwa polskiego. Wieloletnie doświadczenie w testowaniu różnych typów maszyn i urządzeń do gospodarki leśnej oraz wykwalifikowane grono specjalistów są gwarancją profesjonalnych i rzetelnych analiz.
By zwiększyć efektywność testów stosujemy sprawdzone procedury oraz nowoczesną aparaturę przystosowaną do pracy w terenie. Prace terenowe uzupełnia laboratorium kontrolno-pomiarowe.
W przypadku pozytywnej oceny uzyskanej podczas testów produkt otrzymuje świadectwo oceny. Jest to certyfikat potwierdzający jakość i przydatność produktu do wykorzystania w leśnictwie.

Otrzymując świadectwo oceny zamawiający otrzymuje poza potwierdzeniem jakości i przydatności produktu dla gospodarki leśnej wydane przez opiniotwórczą dla leśnictwa firmę, możliwość korzystania z logo ORWLP w promocji produktu jako potwierdzenia jego jakości i przydatności.

Informacja o testach jest zamieszczona na naszej stronie internetowej i zostaje przesłana w formie elektronicznej do: przedsiębiorców leśnych - w tym do ok. 200 członków Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych w Gołuchowie, 430 nadleśnictw, 17 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Zakładów Lasów Państwowych i Parków Narodowych.
Po zakończeniu testów w prasie leśnej zamieszczamy artykuł z ich wynikami.

Aby uzyskać ocenę produktu należy: przesłać do ORWLP pisemne zamówienie testów, uzgodnić szczegóły testowania oraz zawrzeć umowę.

Nasi specjaliści odpowiedzą na pytania:
w.sarzynski@bedon.lasy.gov.pl
h.nowinski@bedon.lasy.gov.pl
r.selwakowski@bedon.lasy.gov.pl

Tel. 042 677 25 52