Wydawca treści Wydawca treści

Badanie siatek leśnych

Dzięki naszej pomocy możesz sprawdzić jakość zakupionych siatek grodzeniowych pod kątem wymagań wskazanych w specyfikacjach przetargowych.

Wykonujemy kompleksowe badania siatek leśnych obejmujące:
- pomiar grubości powłoki cynkowej
- pomiar wytrzymałości siatki na rozciąganie
- pomiar średnicy drutów siatki

  • Posiadamy niezbędne doświadczenie. Od kilku lat realizujemy powyższe badania na zlecenie Dyrekcji Generalnej, nadleśnictw i zakładów LP.    Opracowaliśmy „Wymagania techniczno – leśne dla siatek leśnych zabezpieczających uprawy przed zwierzyną".
  • Dysponujemy wyspecjalizowanym laboratorium. Działamy zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN 10218-1, PN-EN 10244-1, PN-EN 10244-2.
  • Wyróżnia nas konkurencyjna cena w stosunku do instytucji naukowych.
     

Zainteresowała Cię nasza oferta?
Prosimy o kontakt:

BIURO EKSPERTYZ I TECHNIKI LEŚNEJ ORWLP w BEDONIU
mgr inż. Wojciech Sarzyński
tel. 42 677 25 53
e-mail: w.sarzynski@bedon.lasy.gov.pl

mgr inż. Anna Dałkowska
tel. 42 677 25 62
e-mail: a.dalkowska@bedon.lasy.gov.pl