Wydawca treści Wydawca treści

Szkolenia dedykowane dla RDLP

 

Jak projektujemy szkolenia?

• realizujemy szkolenie na temat wybrany przez Zamawiającego,
• dostosowujemy program szkolenia do aktualnych potrzeb Zamawiającego oraz do poziomu zaawansowania uczestników,
• każdy program dostosowujemy do specyfiki Lasów Państwowych i modyfikujemy pod kątem przydatności dla pracowników LP,
• dostosowujemy metodę pracy z grupą do wymagań i oczekiwań Zamawiającego,
• współpracujemy z wysokiej klasy specjalistami i ekspertami z poszczególnych dziedzin, posiadającymi rozległą wiedzę teoretyczną i bogate doświadczenie praktyczne. Przygotowujemy ich udzielając kluczowych informacji o zasadach działania PGL LP,
• czas trwania, miejsce i termin szkolenia dopasowujemy do potrzeb i możliwości Zamawiającego,
• podczas szkoleń zapewniamy dostęp do materiałów szkoleniowych, profesjonalną obsługę i dobrą organizację, tak, aby maksymalnie wykorzystać czas szkolenia,
• na życzenie Zamawiającego możemy:
- przygotować konsultacje z wykładowcą przed i po szkoleniu,
- przygotować i przeprowadzić pre-testy i post-testy,
• po zrealizowanym szkoleniu przygotowujemy sprawozdanie na podstawie wyników z ankiet zebranych od uczestników, w którym podsumowujemy wnioski i sugerujemy dalsze kroki.

 

Jak zamówić wstępny kosztorys szkolenia?

W celu oszacowania kosztów szkolenia dedykowanego wystarczy:
1. zadzwonić (kontakt poniżej)
LUB
2. przesłać e-mailem następujące informacje:
- wstępny temat lub zakres szkolenia,
- liczbę uczestników (szacunkowo),
- kto będzie uczestniczył w szkoleniu (stanowiska),
- planowany termin, miejsce i czas trwania szkolenia
LUB
3. skorzystać z formularza poniżej „Zapytanie o wycenę”.

Na podstawie uzyskanych informacji prześlemy wstępną niezobowiązującą ofertę szkolenia.

Kontakt

Osobą prowadzącą szkolenia dedykowane w ORWLP jest p. Joanna Stasiak,
tel. (42) 677-25-34, 695-359-254, e-mail: joanna.stasiak@bedon.lasy.gov.pl