Wydawca treści Wydawca treści

Szkolenia dedykowane dla Nadleśnictw

Szanowni Państwo,
jeśli chcielibyście zorganizować szkolenie w siedzibie Nadleśnictwa dla swoich pracowników to poniżej znajdują się:

1. Propozycje tematów szkoleń.

2. Informacja o warsztatach/wyjazdach szkoleniowo-integracyjnych.

3. Referencje - gdzie o nie zapytać.

4. Informacje organizacyjne i zapytanie o ofertę.

5. Kontakt do osoby prowadzącej temat w ORWLP w Bedoniu.

 

1. Wybrane tematy zrealizowane w siedzibach Nadleśnictw w latach 2020-2021:

a) EZD w praktyce jednostek LP
b) Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
c) Zarządzanie czasem czyli jak wzmacniać własną efektywność
d) Zapobieganie stresowi i wypaleniu zawodowemu w pracy – działania interwencyjne
e) Szkolenie okresowe z zakresu BHP dla osób kierujących pracownikami oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych
f) Warsztaty QGIS – profesjonalne wykonywanie map
g) Zarządzanie dokumentacją i czynności kancelaryjne w nadleśnictwie w świetle instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt PGL LP
h) Komunikacja, budowanie relacji i poczucie wspólnego celu
i) Techniki asertywne, czyli 8 kroków do udanej komunikacji interpersonalnej
Dodatkowo proponujemy szkolenia z poniższych tematów:
j) Pierwsza pomoc przedmedyczna w biurze i w terenie
k) Wizerunek LP i wizerunek leśnika
l) Praktyczna obsługa Business Objects – warsztaty dla pracowników nadleśnictwa
m) Praktyczna obsługa stanowiska komputerowego BIURKO LEŚNICZEGO
n) Akademia rozwoju umiejętności osobistych”, czyli radzenie sobie ze stresem i emocjami
o) Doskonałe prezentacje i wystąpienia publiczne z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej MS PowerPoint
p) Trudne rozmowy – sztuka porozumiewania się. Komunikacja sprzyjająca współpracy
r) Kompendium ochrony danych w Nadleśnictwie

2. Nowość! Warsztaty szkoleniowo-integracyjne oraz wyjazdy szkoleniowe.

Proponujemy warsztaty, promujące współpracę w ramach zespołu pracowników danego Nadleśnictwa. Warsztaty zachęcają do otwartej i precyzyjnej komunikacji oraz nastawienia na realizację wyznaczonego celu. Zajęcia wykorzystują różne metody, w tym tzw. metodę grywalizacji, czyli warsztatów opartych na sprawdzonym scenariuszu. Metoda ta odsłania mocne i słabe strony komunikacji w danym zespole oraz dominujące sposoby działania przyjęte w danej jednostce. Dzięki temu można wspólnie popracować nad słabymi stronami i jasno określić dobre praktyki, czyli mocne strony w komunikacji . W przypadku wdrażania nowej wiedzy, dzięki ww. scenariuszom, warsztaty pozwalają przećwiczyć nowe umiejętności w sytuacji zbliżonej do rzeczywistości zawodowej.
Jednocześnie organizujemy wyjazdy szkoleniowe na terenie całego kraju, które mają na celu zapoznanie się np. z wybranymi elementami gospodarki leśnej lub ochrony/zagospodarowania lasu na obszarze innych Nadleśnictw/RDLP oraz walorami przyrodniczymi odwiedzanych terenów.

3. Nadleśnictwa, które skorzystały ze szkoleń dedykowanych w 2022 r. – gdzie pytać o referencje:

Nadleśnictwo Opoczno – RDLP Łódź
Nadleśnictwo Osusznica – RDLP Szczecinek
Nadleśnictwo Piaski – RDLP Poznań
Nadleśnictwo Pomorze – RDLP Białystok
Nadleśnictwo Szczytno – RDLP Olsztyn
Nadleśnictwo Bielsko – RDLP Katowice
Nadleśnictwo Bydgoszcz – RDLP Toruń
Nadleśnictwo Człopa – RDLP Piła
Nadleśnictwo Elbląg – RDLP Gdańsk
Nadleśnictwo Gołąbki – RDLP Toruń
Nadleśnictwo Krucz – RDLP Piła
Nadleśnictwo Kwidzyn – RDLP Gdańsk
Nadleśnictwo Milicz – RDLP Wrocław
Nadleśnictwo Puławy – RDLP Lublin
Nadleśnictwo Rudziniec – RDLP Katowice
Nadleśnictwo Skarżysko – RDLP Radom
Nadleśnictwo Tuczno – RDLP Piła

Dziękujemy za wspólne szkolenia! Polecamy się na przyszłość!

4. Informacje organizacyjne i zapytanie o koszt:

• Termin: do ustalenia.
• Miejsce: siedziba Nadleśnictwa lub inne wskazane przez Zamawiającego miejsce.
• Czas trwania szkolenia: w zależności od tematu szkolenia od 1 do 3 dni.
• Uczestnicy: pracownicy Nadleśnictwa (wszyscy lub wybrane stanowiska).
• Łączenie grup: zachęcamy do organizacji szkoleń przez 2 lub 3 sąsiadujące ze sobą Nadleśnictwa (pozwoli to obniżyć koszty szkolenia).
• Wykładowcy: eksperci zewnętrzni lub eksperci z j.o. LP.
• Sposób zapytania o szkolenie: telefon, e-mail lub formularz wyceny przesłany na adres katarzyna.wdowiak@bedon.lasy.gov.pl.

5. Osoba do kontaktu:

Katarzyna Wdowiak-Woźny
tel. kom.: 601 844 593
e-mail: katarzyna.wdowiak@bedon.lasy.gov.pl

Materiały do pobrania