Wydawca treści Wydawca treści

Szkolenia dedykowane dla Nadleśnictw

Szanowni Państwo,
Jeśli chcielibyście zorganizować szkolenie w siedzibie Nadleśnictwa dla swoich pracowników to poniżej znajdują się:

1. Propozycje tematów szkoleń

2. Informacja o warsztatach szkoleniowo-integracyjnych

3. Referencje, gdzie o nie zapytać?

4. Informacje organizacyjne i zapytanie o ofertę

5. Osoba prowadząca temat w ORWLP w Bedoniu

 

1. Wybrane tematy  zrealizowane w siedzibach Nadleśnictw w latach 2016-2017

a) „Nadzór pracowników LP nad właściwym realizowaniem wykonawstwa umowy z przedsiębiorcom leśnym”.
b) „Pierwsza pomoc przedmedyczna w biurze i w terenie”
c) „Zarządzanie zadaniami w czasie pracy”
d) „Porozumienie w zasięgu ręki, czyli rola i znaczenie umiejętności z zakresu komunikacji społecznej”    
e) „Wizerunek LP i wizerunek leśnika”.  
f) „Praktyczna obsługa Business Objects – warsztaty dla pracowników nadleśnictwa”
g) „Warsztaty Quantum GIS dla leśniczych”
h) „Praktyczna obsługa stanowiska komputerowego BIURKO LEŚNICZEGO”
i) „Akademia rozwoju umiejętności osobistych”, czyli radzenie sobie ze stresem i emocjami,
j) „Zarządzanie czasem i zarządzanie strategiczne dla pracowników nadleśnictwa”
k) „Doskonałe prezentacje i wystąpienia publiczne z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej MS PowerPoint”
l) „Równe traktowanie, przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji”
m) „Trudne rozmowy – sztuka porozumiewania się. Komunikacja sprzyjająca współpracy”
n) „Szkolenie okresowe z zakresu BHP dla osób kierujących pracownikami oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych”

2. Nowość! Warsztaty szkoleniowo-integracyjne

W ramach realizacji imprez pracowniczych (zarządzenie nr 15/2016 z 08.03.2016 r. Dyrektora Generalnego LP) proponujemy warsztaty, promujące współpracę w ramach zespołu pracowników danego Nadleśnictwa. Warsztaty zachęcają do otwartej i precyzyjnej komunikacji oraz nastawienia na realizację wyznaczonego celu. Zajęcia wykorzystują różne metody, w tym tzw. metodę grywalizacji, czyli warsztatów opartych na sprawdzonym scenariuszu. Metoda ta odsłania mocne i słabe strony komunikacji w danym zespole oraz dominujące sposoby działania przyjęte w danej jednostce. Dzięki temu można wspólnie popracować nad słabymi stronami i jasno określić dobre praktyki, czyli mocne strony w komunikacji . W przypadku wdrażania nowej wiedzy, dzięki ww scenariuszom, warsztaty pozwalają przećwiczyć nowe umiejętności w sytuacji zbliżonej do rzeczywistości zawodowej.

3. Nadleśnictwa, które już skorzystały ze szkoleń dedykowanych

Nadleśnictwa, które przeszkoliły swoich pracowników w 2016 i 2017 r. wspólnie z ORWLP w Bedoniu:

N. Lubliniec – RDLP Katowice
N. Bielsko – RDLP Katowice
N. Strzelce – RDLP Lublin
N. Radziwiłłów – RDLP Łódź
N. Piotrków – RDLP Łódź
N. Dobrocin – RDLP Olsztyn
N. Orneta – RDLP Olsztyn
N. Płytnica – RDLP Piła
N. Jędrzejów – RDLP Radom
N. Gryfice – RDLP Szczecin
N. Jabłonna – RDLP Warszawa
N. Ostrów Maz. – RDLP Warszawa
Dziękujemy za wspólne szkolenia!

4. Informacje organizacyjne i zapytanie o koszt

- Termin: do ustalenia
- Miejsce: siedziba Nadleśnictwa
- Czas trwania szkolenia: 1 dzień (od 6 do 8 godzin dydaktycznych)
- Uczestnicy: pracownicy Nadleśnictwa (wszyscy lub wybrane stanowiska)
*Łączenie grup: zachęcamy do organizacji szkoleń przez 2 lub 3 sąsiadujące ze sobą Nadleśnictwa (pozwoli to obniżyć koszty zajęć)
- Wykładowcy: eksperci zewnętrzni, eksperci z j.o. LP
- Organizacja: ORWLP w Bedoniu
- Forma płatności: przelew – 14 dni
- Sposób zapytania o koszt: telefon lub formularz wyceny przesłany na e-mail na adres joanna.stasiak@bedon.lasy.gov.pl

5. Osoba prowadząca temat w ORWLP w Bedoniu
Joanna Stasiak
tel. (42) 677 25 34
tel. kom. 695 359 257
e-mail: joanna.stasiak@bedon.lasy.gov.pl