Wydawca treści Wydawca treści

Pobieranie próbek

Próbki nasion przeznaczone do oceny powinny być pobierane tuż przed wysłaniem ich do SON.

W wypadku długoterminowego przechowywania nasion w szczelnie zamkniętych torbach foliowych lub innych pojemnikach, można wcześniej przygotować odpowiednią liczbę próbek, przed złożeniem nasion do przechowywania, pod warunkiem, że próbki te będą przechowywane w takich samych hermetycznych pojemnikach i temperaturze jak zapasy, z których zostały pobrane.

Należy pamiętać, że próbki nasion przesyłane do oceny powinny reprezentować jakość całej partii materiału siewnego. Mogą być pobierane przez przedstawiciela służby leśnej np. leśniczego szkółkarza lub w jego obecności przez inną przeszkoloną w tym celu osobę.

Metody pobierania próbek przedstawione są w „Zasadach", a w szczególnych przypadkach, gdy nie ma możliwości ich zastosowania, próbkę do oceny można przygotować pobierając owoce, szyszki, nasiona z kilku różnych miejsc próbki ogólnej. Ważne jest, aby w żadnym wypadku próbka nie była pobrana z jednego miejsca, ponieważ jej jakość nie będzie reprezentowała całej partii.