Wydawca treści Wydawca treści

Podstawy prawne oceny

Stacja Oceny Nasion działająca w ramach Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu powstała  w 1981 roku. Zgodnie z  Zarządzeniem nr 33 z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie organizacji i dokonywania oceny nasion w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, Stacja obsługuje 100 nadleśnictw z terenu RDLP: Łódź, Kraków, Poznań, Warszawa, Zielona Góra i Piła.

Zarządzenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 14 a z dnia 11 grudnia 2000 roku w sprawie wprowadzenia zasad oceny nasion w Lasach Państwowych wprowadziło do stosowania w  ocenie nasion dokonywanej przez Stacje Oceny Nasion Lasów Państwowych  „Zasady i metodykę oceny nasion w Lasach Państwowych" opracowane w oparciu o wieloletni dorobek polskich naukowców oraz międzynarodowe przepisy ISTA (International Seed Testing Association - Międzynarodowe Towarzystwo Oceny Nasion). Zgodnie z powyższymi dokumentami, w Lasach Państwowych stosuje się dwa rodzaje oceny nasion: kwalifikacyjną i uproszczoną.

Ocenie kwalifikacyjnej podlegają nasiona tylko tych gatunków, które zostały wyszczególnione w regulaminie ISTA. Ocenę tą prowadzi się obligatoryjnie (także dla niewielkich zapasów nasion) w celu dokładnego określenia żywotności, wartości siewnej nasion przeznaczonych do wymiany handlowej, pozyskanych przez nadleśnictwa w bardzo dużych zapasach oraz przed przechowywaniem długoterminowym.

W pozostałych przypadkach, dla wewnętrznych potrzeb jednostek gospodarczych wchodzących w skład organizacji LP, dopuszcza się stosowanie uproszczonej oceny nasion. Ocenie tej podlegają nasiona pozyskane lub przechowywane w odpowiednio dużych partiach, których masa jest większa co najmniej 5-krotnie od masy średniej próbki przysłanej do oceny. Ocena mniejszych partii jest dobrowolna.