Wydawca treści Wydawca treści

Przesyłanie próbek i metodyka badań

Procedura przesyłania próbek:

  • Próbkę stanowi siatka grodzeniowa o długości 2 – 2,5 m.
  • Siatki wraz z pismem zlecającym wykonanie badania należy dostarczyć drogą pocztową lub osobiście na adres:
    Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu Nowy Bedoń, ul. Sienkiewicza 19, 95-020 Andrespol
  • Do zlecenia prosimy dołączyć parametry siatki i drutów jakie podał producent lub sprzedawca, jeśli są w Państwa posiadaniu.
  • W informacji zwrotnej otrzymują Państwo zestawienie wyników badań w formie sprawozdania.
  • Przebadane próbki siatki nie podlegają zwrotowi.

 

Metodyka badań siatek leśnych:

  • W ramach jednej próbki badane są druty: poziome skrajne – górny i dolny oraz druty wypełniające – dowolny poziomy i pionowy.
  • Dodatkowo wykonujemy pomiary siły rozwijającej węzły siatki.
     

 

Pomiar grubości powłoki cynkowej odbywa się metodą wagową oraz objętościową z użyciem   odczynników chemicznych oraz aparatu Keller-Bogacka

 

 

Pomiar wytrzymałości siatki na rozciąganie prowadzony jest przy użyciu maszyny wytrzymałościowej typu: TIRA test 2150

 

 

Pomiar średnicy drutów siatki realizowany jest za pomocą śruby mikrometrycznej