Wydawca treści Wydawca treści

Wielkość próbek

Wielkość próbki średniej nasion przesyłanych przez nadleśnictwo do oceny zależna jest od gatunku, rodzaju wykonywanych badań i wielkości zapasu, który posiada nadleśnictwo.

Przy każdej ocenie pracownicy SON muszą mieć możliwość wybrania, co najmniej trzech setek nasion do wykonania wszystkich wymaganych badań. Niestety, dość często zdarza się, że przesłane próbki są zbyt małe. Wówczas pracownicy SON starają się wykonać ocenę na podstawie mniejszej ilości nasion, jednak odpowiednia adnotacja znajduje się zawsze na świadectwie oceny.

Przed przesłaniem próbki do oceny należy sprawdzić we wspomnianych wcześniej „Zasadach" jaką wielkość tzw. próbki średniej, czyli tej przesyłanej przez nadleśnictwo do SON, przewidziano dla określonego gatunku oraz jaką wielkość zapasu reprezentuje ta próbka. W przypadku większego zapasu istnieje konieczność wysłania dwóch lub nawet trzech próbek średnich.